17. mai-spilling i Trondheim

Sju tamburer fra trondheimslauget møttes på 17. mai for å spille noen slåtter og marsjer:

Vi startet oppe på murene på Kristiansten festning, og gikk deretter ned til Bakklandet, hvor vi først spilte ved Gamle bybru, og avsluttet i Nygata.

På programmet sto følgende slåtter og marsjer:

  • Pottpourri arrangert av Carl Haakon Waadeland over Norsk revelje, Mehuskvervelen, Bryllupsslått fra Brekke og Engelsk revelje (se video over)
  • Fransk marsj
  • Bryllupsslått fra Hålandsdalen
  • Crazy Army
  • To slåtter etter Elias Høyland
  • Trondhjemmaren