Historisk

Arne Björndal – Tromma — Trommespel og Trommeslåttar

Denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Arne Björndals Samling, UiB.


Tromba av Johannes Sundvor

Denne artikkelen var utgitt i 1931 i NORSK JOL på A/S Lunde & Co forlag i Bjørgvin. Artikkelen er gjengitt med den opprinnelige språkdrakten fra 1931.


Frå Dragontiden

Gulowsen, J, Fra Dragontiden, Hamar, 1900, s. 66-67.


Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker

Reisen til Søndhordlehn 19.6. – 26.6.1844


Frå Jubileumsboka til «Harmonien»

Berg, A. og Mosby, O.: Musikselskabet HARMONIEN 1765 – 1945, Bind 1, Kap.1 – Musikken i eldre tid, (A. Bergh)