Tamburprøven

Vurderingskriterier for tamburprøve og meisterprøve

Det er et poeng med parallellen til gamle dager der tamburene startet som militærtamburer, og det var i forsvaret de ble skolert, for så å lære å spille folkemusikk senere. Det er dette som er bakgrunnen for at tamburprøven er et militærsignal, og meisterprøven tre folkemusikkslåtter.

Generelle retningslinjer

§1        Juryen skal bestå av minimum en Meistertambur NTL, samt godkjente Tamburer NTL. Meistertamburen er leder for juryen. Styret i NTL oppnevner juryen.

§2 Man må være medlem i Noregs Tamburlaug for å kunne gå opp til tamburprøve.

§3       Prøven skal gjennomføres på en slåttetromme.

§4        Det er ingen begrensinger på hvilken type grep som benyttes, men kandidaten må vise at det er mulig å spille og bevege seg samtidig med det aktuelle grepet.

§5        Benevnelsen Tambur NTL og Meistertambur NTL er personlige titler. Dette betyr at det ikke gis mulighet til å gå opp til prøve i gruppe.

§6        Tilbakemelding og resultat av tamburprøven bør gis så snart som mulig etter prøven, og senest påfølgende dag. Vurderingen er bestått eller ikke bestått. Tilbakemeldingen gis muntlig.

§7        Det gis mulighet til å gå opp til tamburprøven digitalt. Det må spilles inn en video med tilfredsstillende lydkvalitet som ligger tilgjengelig for juryen på YouTube, eller annen videoplattform. Link til videoen sendes sammen med relevant informasjon til post@tamburen.no. Det er ikke mulig med digital meisterprøve.

Vurderingskriterier for tamburprøven

 • Godkjenningsprøve for tamburer skal være “Den norske revelje” i både moll og dur. «Den norske revelje» i moll skal spilles først.
 • Den norske revelje er et militært signal, og skal spilles som det. Det er den originale reveljen som skal benyttes.
 • Det bør være en rullende, jevn dobbeltslagsvirvel, og melodien bør ha tydelige enkeltslag.

Vurderingskriterier for meisterprøven

 • Godkjenningsprøve for Meistertamburer NTL er å spille en slått fra tre ulike kategorier, totalt tre slåtter. Kandidaten kan velge blant disse kategoriene:
  • Slåtter i mjuk utførelse – f.eks. Bryllupsslått fra Hålandsdalen
  • Reksolinks – f.eks. Reksolinks etter Stein J. Sælsvoll
  • Slåtter i 3-delt takt: – f.eks. To slåtter etter Elias Høyland
  • Slåtter spunnet rundt Engelsk revelje – f.eks. Telleslåtten
  • Andre slåtter – f.eks. Sju-Springen, Dalaslått
  • Marsjer – f.eks. Fransk marsj. Trondhjemmaren
 • Kandidaten skal gjøre rede for de forskjellige slåttene som spilles. Med «gjøre rede for» menes det for eksempel å kunne fortelle; hva slåtten heter, framføringspraksis, hvor den kommer fra, hvem slåtten er etter, hvem som har nedtegnet den, likheter med andre slåtter, taktart eller lignende.
 • Virvelen skal være åpen (dobbeltslag) og jevn, og melodien skal være tydelig utført.
 • Det er rom for egne tolkninger av slåttene, slik som for eksempel styrkegrader og fraseringer. Kandidaten må kunne begrunne sine musikalske valg.
 • Det gis ikke mulighet for å spille etter noter ved meisterprøven.