17. mai-spilling i Trondheim

Sju tamburer fra trondheimslauget møttes på 17. mai for å spille noen slåtter og marsjer:

Vi startet oppe på murene på Kristiansten festning, og gikk deretter ned til Bakklandet, hvor vi først spilte ved Gamle bybru, og avsluttet i Nygata.

På programmet sto følgende slåtter og marsjer:

  • Pottpourri arrangert av Carl Haakon Waadeland over Norsk revelje, Mehuskvervelen, Bryllupsslått fra Brekke og Engelsk revelje (se video over)
  • Fransk marsj
  • Bryllupsslått fra Hålandsdalen
  • Crazy Army
  • To slåtter etter Elias Høyland
  • Trondhjemmaren


Tamburkveld i Trondheim 15. oktober 2019

Vi hadde tamburkveld i kantina på konservatoriet i sjette etasje i Olavskvartalet. Vi spelte tre slåttar i plenum: Mehuskvervelen, Reksolinks etter Klette, Hammarhaug, Refsdal, og To slåtter etter Elias Høyland. Denne kvelden hadde vi storfint besøk av både meistertambur Ben. Nordby, som fortalte om, og demonstrerte norsk marsjtradisjon. Fra Østerrike var dessutan David Panzl til stades, og demonstrerte den østerikske tradisjonen. Det er påfallende mange likskap mellom dei to tradisjonane.