Slåttetrommekurs i Kongsberg

Forrige uke arrangerte Buskerud folkemusikklag kurs i Kongsberg!

Kjell Tore Innervik var instruktør på slåttetromme, og det var deltakere fra hele østlandet!

Noregs Tamburlaugs 10-årsjubileum

Det er nå mulig å melde seg på tamburlaugets jubileumsfeiring i Rustkammeret i Trondheim 1.-3. oktober i år. Info om arrangementet og påmeldingsskjemaet finner du ved å trykke her, eller på fanen «10-årsjubileum» øverst på nettsiden.

Påmeldingsfristen er 15. august. Det vil være mulig å melde seg på etter det også, men deltakeravgiftene vil trolig øke etter fristen, og vi kan ikke garantere at man får måltider inkludert. Pass derfor på å ikke vente for lenge med å melde deg på hvis du har lyst til å få med deg dette arrangementet.

Vi tror dette blir årets tromme-happening i Norge, og gleder oss veldig til å samle lauget til et felles arrangement. Vi håper at så mange som mulig melder seg på, og at vi får en fantastisk, inspirerende og lærerik helg i Trondheim i oktober!

Velkommen til jubileumsfeiring!

Har du lyst til å ta tamburprøven?

Vi har endelig fått på plass en infoside om tambur- og mesterprøven. Den kan du finne ved å klikke her, eller du kan finne den i menyen øverst på siden.

På infosiden kan du lese om hva vi krever av de som skal ta prøvene, og hvilke vurderingskriterier som skal ligge til grunn for å få prøven bestått.

Du kan også avlegge tamburprøven digitalt! For å gjøre det må du spille inn en video med tilfredsstillende lydkvalitet som ligger tilgjengelig for juryen på YouTube, eller en annen videoplattform. Lenke til videoen sendes sammen med relevant informasjon til post@tamburen.no. Foreløpig åpner vi kun for å avlegge tamburprøven digitalt, ikke mesterprøven.

Hvis du får prøven bestått, vil vi legge deg til i vår liste over godkjente tamburer/mestertamburer.

Jubileumssymposium i Trondheim 1.-3. oktober 2021

Noregs Tamburlaug har tiårsjubileum i år, og i den forbindelse har vi planer om å arrangere et jubileumssymposium i Trondheim helga 1.-3. oktober. Helga fylles med faglig opplegg, som foredrag, paneldebatt, klinikker og en festkonsert, samt mange muligheter til å spille sammen. Vi skal vise fram grunnsteinene i de norske trommetradisjonene, men også bredden av det lauget driver med.

Det kommer mer info, og påmeldingsskjema etter hvert, men inntil videre vil vi be alle som er interessert i å holde av datoene.

Vi tar høyde for at smittesituasjonen fortsatt er usikker, og kommer til å ta en endelig avgjørelse tidlig i august på hvorvidt arrangementet kan gjennomføres. Ved gjennomføring vil vi naturligvis sørge for å overholde de gjeldende anbefalingene for smittevern.

17. mai-spilling i Trondheim

Sju tamburer fra trondheimslauget møttes på 17. mai for å spille noen slåtter og marsjer:

Vi startet oppe på murene på Kristiansten festning, og gikk deretter ned til Bakklandet, hvor vi først spilte ved Gamle bybru, og avsluttet i Nygata.

På programmet sto følgende slåtter og marsjer:

  • Pottpourri arrangert av Carl Haakon Waadeland over Norsk revelje, Mehuskvervelen, Bryllupsslått fra Brekke og Engelsk revelje (se video over)
  • Fransk marsj
  • Bryllupsslått fra Hålandsdalen
  • Crazy Army
  • To slåtter etter Elias Høyland
  • Trondhjemmaren


Tamburkveld i Oslo

Bli med på Tamburkveld på Norges Musikkhøgskole, Slagverkrommet 024 – Onsdag 26.02.2020 kl. 18.00. Vi snakker om Noregs Tamburlaug, spiller litt sammen, og det blir muligheter for å avlegge Tamburprøve. Vi får besøk av Ingar Ben. Nordby, som er styreleder i Noregs Tamburlaug. Vel møtt til alle som liker «Trommeslåtter». Bjørn Løken

Årsmøte

Det vert halde årsmøte i Noregs Tamburlaug i lokala til Bergen Kulturskole, Strømgaten 19 på onsdag 11. mars kl. 17.00.

Me vil diverre ikkje ha høve til å avrunde møtet med tamburkveld denne gongen. Det beklage me, men vil sette opp ein ny kveld til dette snart.

Tamburkveld i Trondheim 15. oktober 2019

Vi hadde tamburkveld i kantina på konservatoriet i sjette etasje i Olavskvartalet. Vi spelte tre slåttar i plenum: Mehuskvervelen, Reksolinks etter Klette, Hammarhaug, Refsdal, og To slåtter etter Elias Høyland. Denne kvelden hadde vi storfint besøk av både meistertambur Ben. Nordby, som fortalte om, og demonstrerte norsk marsjtradisjon. Fra Østerrike var dessutan David Panzl til stades, og demonstrerte den østerikske tradisjonen. Det er påfallende mange likskap mellom dei to tradisjonane.