Tamburland

På båttur med jobben frå Hardanger til Os gjøno Lukksund. Rakt gjennom tamburland. Da e so slåttane driv mot meg frå kvart eit nes og kvar ei vik. Passerar Mauranger, Varaldsøy, LukksundDSC_0863, Tysnesøy, Strandvik, Fusa og Samnanger og legg til i Os. Ei god kjensle, å vete at me kan få ta vare på den gamle kulturen.

Velkomen til vår nye heimeside.

Ho er ikkje heilt ferdig enno, men me har kome godt i gang. Følg med, her vil det skje mykje god utvikling vidare. Me planlegg mellom anna eigne medlemssider. Har du ynskje og innspel, så er planen at du skal kunne melde det på desse sidene. Me tek også imot e-post på post@tamburen.no.