Tamburkveld

Vi vil minne om tamburkveldBryllupssl_tt_fr__Os_2 8. juni på Bergen Kulturskole kl. 19.00 – 21.30. Vi spiller på noen slåtter, litt marsjer og fikser på eventuelle trommer som trenger pleie. Vi håper så mange som mulig kan komme!

Tamburkveld januar 2015

DSC_1217 - KopiFyrste tamburkvelden i 2015 vert halde
Måndag 5. januar kl 19.30
i rom 404 på kulturskolen i Strømgaten, Bergen,
Tema for kvelden vert mellom anna å vøle ei tamburtromme med sprukke skinn, det vil seia både å leggje eit nytt skinn på ring og å få det heile på tromma.

Tamburkveld

På nytt held me tamburkveld for medlemar og andre interesserte.
Mandag 13. okt. kl. 19.30 treffast me på rom 404 på Bergen Kulturskole i Strømgaten.
Ta med tromma og ein ven, så spelar me gamle og nye slåttar og marsjar og spør siste nyhende.

Basler trommel fachbegriffe

Tamburkveld

Me vil ynskje velkomen til den første tamburkvelden i Bjørgvin i haust. Me møtest torsdag 11. sept. kl. 19 på rom 404 på Bergen Kulturskule i Strømgt.Tromme fra Kalmarunionen (1389_97 - 1521)