Tamburkvelder i Trondheim våren 2023

Godt nytt år til alle tamburer!

Vi planlegger fire tamburkvelder i Trondheim i løpet av våren. De er på følgende datoer, og med følgende temaer:


Mandag 30. januar«Sjuspringaren», med Carl Haakon Waadeland


Tirsdag 28. februar«Moderne rudimenter – licks og tricks», med Anders Kristiansen


Mandag 27. mars«Min visjon», med Per Ole Iversen


Tirsdag 2. mai – Øving til 17. mai


Alle tamburkveldene er kl. 19:00 på Byscenen med mindre det kommer info om noe annet når det nærmer seg. I tillegg til temaene oppgitt over her, vil vi også spille slåtter, marsjer og diverse teknikkøvinger på pad sammen.

Ta kontakt med John Ivar Knutzen på jiknutzen@gmail.com hvis du har spørsmål.

Vel møtt!

Me inviterar til tamburkveld i Stavanger.

Den 22. nov. samlast me på kulturskolen i Stavanger. Ta med slåttetromma eller en pad.

Invitasjon til høstens 2 første tamburkvelder i Bergen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detaljer fra en av Sundvor sine trommer

Hei alle tamburer og venner av NTL!

Vel overstått sommer!

Vi i styret er i god gang med å planlegge høstens program, og vi sender nå ut innkalling til høstens første tamburkveld. Vi vil samtidig takke for forslagene som har kommet inn på mail, vi har ikke kommet tilbake til dere enda ettersom vi ikke har hatt møte i høst. Sakene vil bli tatt opp på høstens første styremøte, og vi kommer tilbake til dere så snart vi har en klar plan. Vi er fremdeles og kommer alltid til å være veldig glad for innspill fra medlemmene våre, det er tross alt for dere vi legger dette opp.

Først litt informasjon:
Vi merker oss at Vestlandskappleiken
blir arrangert i Bergen i år. Vi vil oppfordre landsdelens tamburer til å sette hverandre stevne på dette arrangementet. Vi har i tillegg ambisjoner om å sette opp ett ensemble-innslag her som vi vil snakke mer om etter hvert.

http://hordalandfolkemusikklag.custompublish.com/vestlandsk…

Vi arrangerer to tamburkvelder i Bergen før kappleiken, både 29. august og 26. september. Begge er mandagskvelder, og vi samles i Bergen Kulturskoles lokaler i Strømgaten kl. 19.00. Her vil vi snakke om og svare på spørsmål ved høstens planer, vi vil svare på spørsmål folk måtte ha om teknikk, spillemåte og historie så godt vi kan, og ellers kan vi nevne at det er planer om å sette et sammen et foredrag som skal presentere slåttetromming som tradisjon på et grunnleggende nivå. Det skal samtidig nevnes at dette fremdeles er i idéfasen, og vi ønsker gjerne tilbakemelding fra dere tamburer. Det blir selvfølgelig også litt tromming, blant annet kan vi friste med at vi skal prøve oss på noen av Bens egne slåtter!

Ellers har vi også ambisjoner om å arrangere tamburtreff andre steder i landet. Det kommer mer informasjon når planene materialiserer seg.

Til sist kan vi nevne at facebookgruppen vår er et ypperlig sted å komme i kontakt med andre tamburer fra medlemmer og styre, eller å diskutere, drøfte, stille eller få raskt svar på mer (og mindre) uformelle spørsmål.

Hjertelig hilsen alle oss i Styret NTL

Tamburkveld / øving til 17. mai

2. mai kl. 19.30 møtes vi på Bergen Kulturskole, Strømgt. 19!

17. mai 2014 Foto: Magdalon Opdahl
17. mai 2014
Foto: Magdalon Opdahl

Alle som vil være med å spille slåtter og marsjer i gammel stil, enten dere kan være med på 17. mai eller ikke, oppfordres til å ta med tamburtromme (eller pad) (eller anna tromme om du ikke har slåttetromme) og møte opp.

Årsmøte 2016 og tamburkveld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi inviterer alle medlemmer og interesserte til årsmøte for lauget, mandag 15. februar 2016, kl. 19:00. Møtet finner sted på Bergen Kulturskole, Strømgaten 19.

Saker til innmelding som skal behandles må sendes til styret innen tre uker før møtet. Stemmerett forbeholdes personer som har vært medlem i lauget i tre måneder eller mer, samt betalt årskontingent for 2015.

I samme anledning avholder vi tamburkvelden etter at møtet er overstått.

Velkommen skal alle være!

Med vennlig hilsen,
Styret

Tamburkveld i Oslo

Malkenesen
Noregs Tamburlaug inviterer alle som er interessert i den norske tamburtradisjonen  til tamburkveld i Oslo mandag 12. oktober 2015.

Staden er Musikkhøgskolen, rom 025 (eller eit anna slagverkrom) kl. 19.00.

De vil få høyre litt om dei gamle tamburene, me vil spele nokre av dei gamle trommeslåttane og det vil verte mogeleg å ta prøven som tambur og meister.

Vel møtt.

Tamburkveld

Me inviterer til haustens første tamburkveld, som finn stad på Bergen Kulturskole, Strømgaten 19, rom 404, mandag 14. september kl. 19.00.
Me spelar og pratar tromme og om det trengs kan me vøla på dei. Me studerer på gamle og nye notar og om nokon vil kan dei ta tamburprøven.

For dei som er på Facebook, kan dei sjå eventen og fylgje med på sida vår: https://www.facebook.com/events/827090084071080/

Velkomne skal de vere!Ostromma og nygamle stokker