Frå Jubileumsboka til «Harmonien»

Berg, A. og Mosby, O.: Musikselskabet HARMONIEN 1765 – 1945, Bind 1, Kap.1 – Musikken i eldre tid, (A. Bergh):

Bryggen_Bergen_2007-11

Tyskerne på Bryggen syntes utelukkende å ha interessert seg for trommer. Med disse yndlingsinstrumenter »gik deres Vechtere om« , og da i begynnelsen av 1600-årene teaterforestillinger ble gitt i et par av gårdene anføres spesielt, at de ingen spillemenn hadde hverken »i Marken« eller »i gården« ­– kun trommer, og det tilføyes: »således gjorde også de andre«. Papegøyeskytningen i det 17. århundre ville ikke ha hatt sitt festlige preg og sin charme, hvis den hadde måttet unnvære den herlige trommekonsert. Og da Hans Excellence, statholderen Ulrik Fredrik Gyldenløve, med sin gemalinne Marie Grubbe, kom til Bergen 17. mars 1665 »paraderede hele Borgerskabet på Nordnæs og de Contorske på Kommunen med Trommer og flyvende Faner«.

(s. 13).